O firmě

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací
menu handle

Hilterapia

Hilterapia

O firmě

DJK fyzio s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které vzniklo 1.10.2009 za účelem poskytovat komplexní léčebně rehabilitační a fyzioterapeutické služby. Je právním nástupcem DJK fyzioterapie – sdružení praxí, které poskytovalo tyto služby od roku 1995. Řešíme problémy komplexně. Máme moderně a plně vybavená individuální pracoviště, tělocvičnu, úseky elektroterapie, hydroterapie a tepelné energie.

Hlavní činností DJK fyzio s.r.o. je poskytování odborných ambulantních fyzioterapeutických služeb. Všichni účastníci včetně pracujícího personálu splňují kvalifikační podmínky pro práci ve zdravotnickém zařízení.

DJK fyzio s.r.o. je ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213. Výkony, které jsou součástí Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, a které jsou ordinovány lékařem na formuláři FT 06 jsou účtovány příslušné zdravotní pojišťovně. Upozorňujeme na nutnost správného vyplnění podle Metodiky VZP. Za výkony, které jsou v rámci léčby prováděny a nejsou hrazeny z fondu všeobecného zdravotního pojištění je účtován paušální poplatek 800 Kč. Výkony vyžádané klientem jsou hrazeny dle platného ceníku služeb.

Všichni fyzioterapeuti ve společnosti DJK fyzio s.r.o. jsou vázáni etickým kodexem fyzioterapeuta.

DJK centrum fyzioterapie je partnerem Accor Services a ortopedické ambulance MUDr. Roberta Janíka.