Rozsah vzdělávací akce a učební plán certifikovaného kurzu Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací
menu handle

Hilterapia

Hilterapia

Rozsah vzdělávací akce a učební plán certifikovaného kurzu Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Počet hodin (1 hodina = 45 min.)

Teoretická výuka 40 hodin
Praktická výuka 140 hodin
Odborná praxe 20 hodin
Ověření znalostí a dovedností 10 hodin
Celkový rozsah 210 hodin

Učební plán

Předmět/Modul KP T P Počet hodin celkem
Teoretická část
I. Koncepce diagnostiky a terapie funkčních poruch, historie a hlavní představitelé Pražské školy 1 1
II. Teorie palpace, fenomén bariéry a uvolnění, vztah k bolesti 1 1
III. Klinické hodnocení pohybového aparátu, svaly v patogenezi funkčních poruch pohybového aparátu 1 1
IV. Význam měkkých tkání a jizev 5 5
V. Neuromuskulární techniky a jejich kombinace 1 1
VI. Otázky indikace u (bolestivých) funkčních změn pohybového aparátu 2 2
VII. Anamnéza a charakteristika funkčních poruch pohybového aparátu 2 2
VIII. Přehled farmakologie bolesti a kořenové syndromy 4 4
IX. Pohybové stereotypy 1 1
X. Řetězové reakce u funkčních poruch pohybového aparátu 1 1
XI. Funkční anatomie periferních kloubů 2 2
XII. Funkční anatomie krční páteře 4 4
XIII. Funkční anatomie hrudní páteře a žeber 2 2
XIV. Funkční anatomie bederní páteře a pánve 4 4
XV. Vertebroviscerální vztahy 1 1
XVI. Základy DNS dle Koláře v aplikaci na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu 8 8
Celkem 40 40
Praktická část
I. Inspekce, analýza sedu, stoje a chůze, testy propriocepce 2 2
II. Palpační vyšetření kožních změn, podkoží, fascií, svalů, reflexních změn na okostici 2 2
III. Vyšetření a terapie nekontraktilních měkkých tkání 8 8
IV. Vyšetření a terapie kontraktilní měkké tkáně 24 24
V. Vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie periferních kloubů horní a dolní končetiny 24 24
VI. Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie krční páteře 24 24
VII. Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie hrudní páteře, sternokostálních, vertebrokostálních a kostotransverzálních skloubení 8 8
VIII. Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie bederní páteře 16 16
IX. Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie pánve 8 8
X. Diagnostika a terapie DNS dle Koláře 4 4
XI. Praktický nácvik 20 20
Celkem 140 140
Odborná praxe 20 20
Celkem 20 20
Ověření znalostí a dovedností 10
Celkem 10
CELKEM 20 50 140 210