Rozsah vzdělávací akce a učební plán Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové pro fyzioterapeuty

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací
menu handle

Hilterapia

Hilterapia

Rozsah vzdělávací akce a učební plán Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové pro fyzioterapeuty

Délka studia

Certifikovaný kurz je rozvržen do tří jednotýdenních bloků v rozmezí maximálně 12ti měsíců s celkovou časovou dotací 160 vyučovacích hodin (á 45 minut).

Počet hodin

Teorie 40 hodin á 45 minut
Praktická výuka 110 hodin á 45 minut
Zkouška 10 hodin á 45 minut
Celkový rozsah 160 hodin á 45 minut

Učební plán – teoretická témata

Téma Počet hodin (á 45 minut)
Ludmila Mojžíšová a její práce, historie a současnost její techniky 2
Aplikace anatomických, funkčně-anatomických a biomechanických poznatků pohybového aparátu (především axiálního systému, hrudníku, svaloviny pánve a dna pánevního, svalstva břišního, hýžďového a svalstva trupu) do biokybernetického modelu v patofyziologii a kineziologii 10
Biokybernetický model v patofyziologii a kineziologii 2
Posturo-viscerální vztahy v kineziologii 1
Koncept Mojžíšová v kontextu vývojové kineziologie, kineziologická interpretace řetězců funkčních poruch popsaných L. Mojžíšovou 3
Zřetězení funkčních poruch vázané na funkční ženskou sterilitu 1
Význam specifických cviků pro léčbu funkční ženské neplodnosti 2
Základy gynekologie – anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů, fyziologie koncepce, gravidity a porodu.
Sterilita – definice, rozdělení, příčiny funkční ženská sterility (FZS), léčba, sterilní pár. Psychosociální problematika sterility
12
Indikace a kontraindikace mobilizace kostrče per rectum z pohledu chirurga, anatomické a funkčněanatomické vztahy 3
Vyšetření, subjektivní a objektivní příznaky FŽS dle Mojžíšové, indikace a kontraindikace Metody Mojžíšová 2
Princip terapie ochranných funkčních řetězců (OFŘ)
• reflexní oslabení, fixace OFŘ facilitací v přesně nastavené poloze ( izometrickým odporem, excentrickým protažením s valů v průběhu vektoru funkční poruchy, drážděním spoušťových zón, ..)
• mobilizace kloubní
2
Celkem 40

Učební plán – praktická témata

Téma Počet hodin (á 45 minut)
Kineziologický rozbor 2
Nácvik palpace, aspekce, vyšetření pohybem 8
Využití excentrické svalové práce v terapii 2
Diagnostika a manuální terapie OFŘ klavikuly a prvních tří žeber. 10
Diagnostika a manuální terapie OFŘ čtvrtého žebra 4
Diagnostika a manuální terapie OFŘ pátého až sedmého žebra 6
Diagnostika a terapie OFŘ pánve ( kostrče ) 10
Doprovodné nespecifické mobilizační manévry dle Mojžíšové 17
Aktivní cvičení dle Mojžíšové 17
Sestavení terapeutického plánu při léčení některých druhů funkční ženské sterility -organizace léčby dle Mojžíšové 4
Nové varianty manuálních technik a cvičení navazující na koncept Mojžíšová 10
Praktické procvičování manuálních technik a cvičení 20
Celkem 110