Vířivé a perličkové koupele

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací
menu handle

Hilterapia

Hilterapia

Slovník

Elektroterapie

= oblast fyzikální terapie, která využívá aplikace elektrických proudů a nebo impulzů na organismus pro účely terapie, případně diagnostiky.

Fyziofitness

Terapeuticko-edukační program individuálně vedený fyzioterapeutem s dlouholetou praxí v oblasti pohybové terapie. Součástí programu jsou dvě fáze: Fyziofitness A a Fyziofitness B. Fáze A probíhá v našem rehabilitačním centru v individuální tělocvičně (ordinaci terapeuta). Obsahuje pět 60ti minutových lekcí vždy 1x týdně. Fáze B je situována do fitcentra a její součástí je 5-10 60ti minutových lekcí. Program začíná vstupním kineziologickým vyšetřením. V průběhu jednotlivých lekcí seznamuje terapeut klienta s prvky pohybové terapie, které jsou bezprostředně spojeny s praktickou výukou. Informace, které klient získá i pohybové návyky, které si postupně osvojí, se opírají o nejnovější poznatky z oblasti nauky o pohybu. Klient se učí vnímat lépe svůj pohybový projev během cvičení i mimo něj. Pohyb samotný pak nabývá na kvalitě, stává se ekonomičtějším tedy energeticky…

Fyzioterapie

= z řeckého physis (příroda) a therapeia (léčení) je léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Základními složkami fyzioterapie je složka diagnostická – zabývající se zhodnocováním funkčních změn pohybového systému terapeutická – zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn

Hydroterapie

= vodoléčba (hydroterapie) je oblast fyzikální terapie, která využívá působení vody s cílem preventivním, léčebným a rehabilitační. Při vstupu do vodní lázně se uplatňují tepelné, mechanické a chemické vlivy. Tepelná energie vody je ve srovnání se vzduchem 23krát větší, proto voda daleko výrazněji ohřívá nebo ochlazuje tělesný povrch. Tělesná teplota je tedy ve vodě více ovlivněná okolím než na vzduchu. Vhodně zvolená teplota procedury ovlivňuje reakci cév, tlak krve, změny vegetativního systému, svalový tonus a úroveň metabolizmu tkán. Podle teploty aplikované vody rozeznáváme procedury: indiferentní (34-36°C), hypertermické (teplá a horká voda po teplotu tolerance), hypotermické (teplota vody je pod hranicí teploty intolerance. Tyto procedury působí celkově relaxačně, dochází při nich k vazodilataci a tím k výrazné hyperémii…

Léčebná rehabilitace

= dosažení optimálního navrácení funkce postiženého orgánu a zlepšení funkční zdatnosti na úrovni celého organismu.

Lymfodrenáž

= lymfodrenáž neboli lymfatická masáž se užívá při léčbě otoků jakéhokoliv původu. Lymfatické drenáže působí na lymfatický systém, který je tvořen mízními cévami a uzlinami. Přístrojová lymfodrenáž stlačuje končetinu a vyvolává tlakové vlny, které se snaží obnovit jak lymfatický, tak žilní systém. Přednosti ošetření lyfodrenáží okamžité viditelné výsledky, velmi příjemně vnímaná terapie pacienty, tělo není zatěžováno léky, osvědčená léčebná metoda využitelná v rehabilitaci i kosmetice. Lymfodrenáž a její charakter Lymfatický systém odpovídá za sběr a odplavování odpadních látek z tělesných tkání. Nejčastějšími projevy nedostatečného odvádění jsou pocity únavy, „těžké nohy“, celulitída, oslabení imunitního systému a otoky. Lymfatické drenáže využívají anatomických a fyziologických poznatků o průběhu cév, umístění uzlin, spojkách a o rychlosti nasávání tekutin lymfatickou cévou. Stimulují…

Masáže – klasické, sportovní, lymfatické (lymfodrenáže)

= nejstarší léčebná metoda, používaná při léčení, doléčování a taktéž při prevenci chorob, působí proti únavě, posiluje zdraví a zvyšuje celkovou odolnost člověka. Masáže jsou určeny pro lidi se sedavým zaměstnáním, pro lidi s jednostrannou zátěží těla, pro sportovce, tedy pro Vás všechny. Masáž vyvolává v těle místní, vzdálenou a celkovou reakci: Místní účinek masáže se projevuje rychlejším vyprazdňováním povrchových žil a lymfatických cév, zlepšuje prokrvení a metabolizmus masírovaných tkání. Podporuje vstřebávaní otoků, krevních výronů a odstraňuje látky vyvolávající únavu. Masáží se zlepšuje svalová činnost a vhodným výběrem hmatů lze dosáhnout zvýšení nebo snížení svalového napětí. Působením těchto účinků se snižuje bolestivost a zlepšuje trofika svalů. Vzdálené účinky masáže jsou zprostředkovány převážně reflexně. Projevují se změnou prokrvení…

Parafango

= ideální kombinace léčebného účinku od pravěku ztvrdlého mořského bahna (Posidonienské břidlice) s bezproblémovou a čistou aplikační technikou parafínu. Aplikuje se formou tepelného zábalu na určené místo. Zárukou úspěšné tepelné terapie je vysoká tepelná kapacita parafanga spolu s dobrými přenosovými vlastnostmi tepla. Hmota je v průběhu dne sterilizována a tím je zaručena stoprocentní hygiena. Složení (100 g fangoparafínu obsahuje): 35,5g pevného parafínu 45g fanga (radioaktnivní léčebné bahno) a 19,5g pomocných látek (pojiva, jemně mletý prášek z rašeliny apod.) Parafango se dá použít buďto samostatně v léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, anebo jako předehřátí před masáží či manuálními technikami. Pracoviště DJK fyzio s.r.o. začalo používat parafango v provozu regeneračním i rehabilitačním jako první v Ostravě před 10 lety. Má…

Regenerace sil a rekondice

Regenerace sil člověka má významné postavení v životě jedince po tělesném i duševním zatížení. Její důležitost a komplexnost vyplývá ze základního vztahu práce → únava → zotavení → práce.

Sauna

= hypertermická procedura se střídáním tepelných podnětů, kterou severské národy používají dlouhá staletí na očistu, otužování a upevnění zdraví. Pro své příznivé účinky se postupně rozšířila do celého světa. Pravidelným saunováním se upevňují důležité funkce organizmu, např. schopnost správné reakce cév kůže, činnost srdce, ledvin, plic a nervové soustavy, látková výměna, tak i termoregulační mechanizmy. Zvýšení tělesné teploty způsobuje vzestup látkové výměny, podněcuje vylučování a imunologické procesy. Hypertermií se zvyšuje minutový objem srdce asi o 75 %, stoupá srdeční frekvence, klesá periferní odpor i krevní tlak a snižuje se napětí kosterních svalů. Pravidelný pobyt v sauně je možno využít u zdravých jedinců nejen jako proceduru hygienické očisty a pěstování těla, ale především na otužování, zvýšení výkonnosti, předcházení…