Seznam lektorů certifikovaného kurzu Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové pro fyzioterapeuty

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací
menu handle

Hilterapia

Hilterapia

Seznam lektorů certifikovaného kurzu Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové pro fyzioterapeuty

PhDr. Miroslav Dobeš
PaedDr. Pavel Švejcar
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc
doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

TEORETICKÁ VÝUKA – TEMATICKÉ OKRUHY POČET HODIN LEKTOR
Ludmila Mojžíšová a její práce, historie a současnost její techniky 2 PhDr. Miroslav Dobeš
PaedDr. Pavel Švejcar
Aplikace anatomických, funkčně-anatomických a biomechanických poznatků pohybového aparátu (především axiálního systému, hrudníku, svaloviny pánve a dna pánevního, svalstva břišního, hýžďového a svalstva trupu) do biokybernetického modelu v patofyziologii a kineziologii 10 PhDr. Miroslav Dobeš, PaedDr. Pavel Švejcar
Biokybernetický model v patofyziologii a kineziologii 2 PhDr. Miroslav Dobeš, PaedDr. Pavel Švejcar
Posturo-viscerální vztahy v kineziologii 1 PhDr. Miroslav Dobeš, PaedDr. Pavel Švejcar
Koncept Mojžíšová v kontextu vývojové kineziologie, kineziologická interpretace řetězců funkčních poruch popsaných L. Mojžíšovou 3 PhDr. Miroslav Dobeš, PaedDr. Pavel Švejcar
Zřetězení funkčních poruch vázané na funkční ženskou sterilitu 1 PhDr. Miroslav Dobeš, PaedDr. Pavel Švejcar
Význam specifických cviků pro léčbu funkční ženské neplodnosti 2 PhDr. Miroslav Dobeš, PaedDr. Pavel Švejcar
Základy gynekologie – anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů, fyziologie koncepce, gravidity a porodu. Sterilita – definice, rozdělení, příčiny funkční ženská sterility (FZS), léčba,
sterilní pár. Psychosociální problematika sterility
12 doc. MUDr.Peter Koliba,CSc
Indikace a kontraindikace mobilizace kostrče per rectum z pohledu chirurga 3 doc. MUDr. Petr Vávra, PhD